Influenzanet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet

http://www.influenzanet.eu/

Epiwork Logo
Developing the framework for an epidemic forecast infrastructure.
http://www.epiwork.eu/

The Seventh Framework Programme (FP7) bundles all research-related EU initiatives.

7th Framework Logo
Participating countries and volunteers:

The Netherlands 12234
Belgium 3991
Portugal 2144
Italy 0
Great Britain 0
Sweden 8697
Austria 550
Switzerland 156
France 5964
Spain 0
Ireland 0
Denmark 0
InfluenzaNet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet. It has been operational in The Netherlands and Belgium (2003-2017), Portugal (since 2005) and Italy (since 2008), and the current objective is to implement InfluenzaNet in more European countries.

In contrast with the traditional system of sentinel networks of mainly primary care physicians coordinated by the European Influenza Surveillance Scheme (EISS), InfluenzaNet obtains its data directly from the population. This creates a fast and flexible monitoring system whose uniformity allows for direct comparison of ILI rates between countries.

Any resident of a country where InfluenzaNet is implemented can participate by completing an online application form, which contains various medical, geographic and behavioural questions. Participants are reminded weekly to report any symptoms they have experienced since their last visit. The incidence of ILI is determined on the basis of a uniform case definition.

Hide this information

Mexicaanse griep en de kansen voor de bedrijfsarts

5 januari 2011 - Najaarseizoen 2010; 1 jaar na de Mexicaanse griep. Diverse evaluaties en rapporten over het handelen ten tijden van de Mexicaanse griep pandemie zien het licht. Jaap Maas geeft in het volgende artikel graag namens de KIZA-redactie zijn schets en zet een deur naar de toekomst open.

Vroeger (voor 1994 en de veranderde verzuimwetgeving) had de bedrijfsarts veel meer de scope op gezondheid en werk. Hij roerde met een dikke vinger in de pap als het om preventie ging. Langzamerhand echter is de focus steeds meer komen te liggen op de achterkant van de arbeidsgeneeskundige keten (dus verzuim) en is de bedrijfsarts steeds meer het zicht kwijt geraakt op de voorkant van de keten (preventie). Een gevolg hiervan is dat de bedrijfsartsen eigenlijk de grip op hun eigen werk zijn kwijtgeraakt en zich steeds meer opsloot (of liet opsluiten) in zijn spreekkamer. 

Parallel aan deze ontwikkeling loopt de maatschappelijke ontwikkeling. Daarbij wordt verzuim als product steeds minder interessant. Dit leidde onder andere tot onderlinge concurrentie tussen arbodiensten met als gevolg een negatieve prijsspiraal die het terugtrekgedrag van de arboprofessional naar de achterkant van de arbeidszorg versterkte. Het aangezicht van de arbomarkt is hierdoor dramatisch veranderd van een dienstverleningsmarkt naar een soort "massa(verzuim)product"-markt waar niet meer geconcurreerd wordt op kwaliteit maar kwantiteit/volume. 

Toen echter kwam de mexicaanse griep! 
Ineens kregen de bedrijfsartsen een rol toebedeeld in de voorste linies. Van hen werd verwacht dat zij een mening hadden over en hun bijdrage leverde aan: 

* bedrijfscontinuïteit (hetgeen veel verder gaat dan het productmatig ‘doen’ van een RIE) 
* allerlei preventieve maatregelen (waar zij inmiddels weinig zicht meer hadden op wat het werk inhield en welke preventieve mogelijkheden bestaan) 
* voorschrijven van medicatie 


terwijl eigenlijk arbodiensten op deze uitdagingen niet voorbereid waren en hiervoor onder andere de geijkte infrastructuur ontbrak en er wantrouwen bestond vanuit de overheid. 

Terwijl veel vakgenoten dit als een bedreiging zien zoemt de KIZA-redactie graag in op de kansen, immers: 


* door infectieziekten is helder dat bedrijven erg kwetsbaar zijn (denk niet alleen aan de commotie rondom de Mexicaanse griep maar denk ook aan de impact van Q-koorts en Lyme); 
* de overheid heeft de bedrijfsartsen een vaste plek gegeven in de infectieziektenpreventieketen 
* infectieziekten en werk is "hot" en dat biedt arboprofessionals de kans zich te profileren 
* infectieziektebestrijding daagt uit weer meer aandacht op de voorkant van de zorgketen te besteden (aandacht voor werk, bronnen en transmissieroutes, preventieve maatregelen) 
* de kans doet zich voor om het takenpakket te verbreden naar bijvoorbeeld voorschrijven van medicatie en in het verlengde daarvan dus ook voor gezondheidsmonitoring 
* deur staat wagenwijd open voor multidisciplinaire samenwerking met o.a. de arbeidshygiënist. Maar ook samenwerking met de preventiewerker en de BHV-er bieden mooie ingangen in het kader van gezondheidszorgbeleid ter voorkomen van calamiteiten en ter verbetering van de bedrijfscontinuïteit en werknemersgezondheid.

Lees ook het bericht in Arbo Online

Bron: KIZA, Kennissysteem infectieziekten en arbeid 

Steun ons!

Luis thuis?

Luis thuis onderzoek